ตอบกลับไปยัง: เปลี่ยนมาดูระบบ ข้าราชการพลเรือน

#1846
ร.ต.อ.คมก​ฤ​ษณ์​ เพ็ชร​ชาญชัย​

ก็ควรดูทั้งความสามารถ​การผ่านงานและคุณ​วุฒิ​