ตอบกลับไปยัง: ความรู้ความสามารถ ของผู้ดำรงตำแหน่ง

#1842
ร.ต.อ.คมก​ฤ​ษณ์​ เพ็ชร​ชาญชัย​

เห็นด้วย​ครับ​