ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อเป็นหัวหน้าสถานี

#1841
ร.ต.อ.คมก​ฤ​ษณ์​ เพ็ชร​ชาญชัย​

<p style=”text-align: left;”>เห็นด้วย​ครับ​ แต่ในด้านคุณธรรม​จริยธรรม​จะวัดกันอย่างไรดีครับ</p>