ตอบกลับไปยัง: การแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียน

#1840
ร.ต.อ.คมก​ฤ​ษณ์​ เพ็ชร​ชาญชัย​

ดูความสามารถ​ในแต่ละท่านและความสมัครใจ​รัก​ในงานนั้นครับ​