ตอบกลับไปยัง: มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

#1839
ร.ต.อ.คมก​ฤ​ษณ์​ เพ็ชร​ชาญชัย​

เห็นด้วย​ครับ​ แต่​ควรมีหลักสูตร​สายสอบสวนให้สายปราบปราม​ด้วยจะไดด้เข้าใจ​ในงานสอบสวน