ตอบกลับไปยัง: ความเป็นมืออาชีพด้านสอบสวน และทีมงาน

#1838
ร.ต.อ.คมก​ฤ​ษณ์​ เพ็ชร​ชาญชัย​

เห็นด้วย​ครับ​