ตอบกลับไปยัง: ความเป็นมืออาชีพด้านสอบสวน และทีมงาน

#1830
พ.ต.ต.กรภพ กิจภูริพัฒน์

เห็นด้วยครับ