ตอบกลับไปยัง: มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

#1823
ร.ต.อ.เอกภาวี ภิญญ์สุประภา

นม.น่าจะนำมาพิจารณาด้วยครับ