ตอบกลับไปยัง: การรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในงานสอบสวน

#1816
ร.ต.อ.บุญเลิศ อุ่นจันทร์

เห็นด้วยครับ