ตอบกลับไปยัง: การแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

#1814
ร.ต.อ.เอกภาวี ภิญญ์สุประภา

คุณวุฒิ+อาวุโส +จัดสรรตำแหน่งหลักให้ด้วยครับ// อก.ธร.ฝอ. มันไม่ตรงกับสายงานที่สมัครสอบเข้ามา