ตอบกลับไปยัง: การแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

#1812
พ.ต.ท.ธชากรณ์ ช่อลำใย

ให้ทุกระดับถ้าจะเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ต้องอยู่งานสอบสวนจริงๆ ไม่มีไปช่วยราชการหรือข้อยกเว้นอื่น ถ้าไม่เคยอยู่ก็จะไม่ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น