ตอบกลับไปยัง: การรับรองการปฏิบัติหน้าที่

#1811
พ.ต.ท.ธชากรณ์ ช่อลำใย

เห็นด้วย ห้ามไปช่วยราชการหรือไปปฎิบัติหน้าที่อื่นเด็ดขาด