ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

#1807
ร.ต.อ.อภิชัย จันทร์ชู

เห็นด้วย เนื่องจากข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามที่จะเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น สว. ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับต้น ควรมีความรู้ด้านสอบสวนอยู่บ้างในระดับที่สามารถตอบคำถามประชาชนได้