ตอบกลับไปยัง: หมุนเวียน สายงาน ก่อน เป็น หน.หน่วยระดับ ผกก.

#1806
ร.ต.อ.พงษ์เจริญ อินอ่อน

เห็นด้วย