ตอบกลับไปยัง: การรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในงานสอบสวน

#1805
ร.ต.อ.พงษ์เจริญ อินอ่อน

เห็นด้วย