ตอบกลับไปยัง: จัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านงานสอบสวน

#1803
ร.ต.อ.พงษ์เจริญ อินอ่อน

เห็นด้วยครับ