ตอบกลับไปยัง: มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

#1801
ร.ต.อ.พงษ์เจริญ อินอ่อน

เห็นด้วยครับ