ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อเป็นหัวหน้าสถานี

#1800
ร.ต.อ.พงษ์เจริญ อินอ่อน

เห็นด้วยครับ