ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

#1799
ร.ต.อ.พงษ์เจริญ อินอ่อน

เห็นด้วยครับ