ตอบกลับไปยัง: ความคิดเห็นต่อมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงาน ป.

#1793
ร.ต.อ.พงษ์เจริญ อินอ่อน

เห็นด้วยครับ