ตอบกลับไปยัง: การแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

#1790
ร.ต.อ.นันทพัฒน์ ดวงจินดา

ประสบการณ์+คุณวุฒิ+อาวุโส