ตอบกลับไปยัง: ขอให้ทบทวน spec61

#1789
ร.ต.อ.ปรวัฒน์ ตาแก้ว

งานสอบสวนเป็นงานด้านหนึ่ง ในการทำงานของตำรวจ ยังคงมีงานด้าน สืบสวน ป้องกันปราบปราบ จราจร ธุรการ  มวลชนสัมพันธ์ ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กัน