ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

#1784
พ.ต.อ.กิตติพงศ์ ทองทิพย์

เรื่องประสบการณ์ทำงานสอบสวน เป็นที่เข้าใจได้ว่าแม้ผู้ที่มีความชำนาญกฏหมาย หากให้มาทำงานในตำแหน่งพนักงานสอบสวน จะต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ และเข้าใจ เกี่ยวกับการ ตั้งรูปคดี , การรวบรวมพยานหลักฐานในเวลาอันจำกัด ,​การชั่งน้ำหนัก , เกี่ยวกับการอ่านเจตนา และภาษากายของคู่กรณี , ตลอดจนศิลปในการซักถามพยานบุคคล ทั้งนี้ การทดสอบความรู้อาจทำได้เพียงวัดความรู้ทางด้านกฏระเบียบกฏหมาย ของผู้ทดสอบ ในระยะแรกสามารถทดสอบความรู้ทดแทนประสบการณ์งานสอบสวนได้ แต่ในระยะยาวควรส่งเสริมให้ ข้าราชการตำรวจ ทุกสายงาน มีประสบการณ์งานสอบสวนก่อนจะเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

เว้นแต่ จะแยก ความเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจออกจากหัวหน้าพนักงานสอบสวน อย่างชัดเจน  ก็อาจจะใช้การทดสอบความรู้แทนประสบการณ์งานสอบสวนได้