ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

#1783
พ.ต.อ.พีรพันธุ์ จันทร์เทียน

งานสอบสวน เป็นงานที่จะต้องใช้ประสบการณ์ ประกอบกับความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่