ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อเป็นหัวหน้าสถานี

#1782
ส.ต.ต.กิตติพศ แย้มลังกา

เห็นด้วย