ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

#1781
ส.ต.ต.กิตติพศ แย้มลังกา

เห็นด้วย