ตอบกลับไปยัง: หมุนเวียน สายงาน ก่อน เป็น หน.หน่วยระดับ ผกก.

#1779
ส.ต.ต.กิตติพศ แย้มลังกา

เห็นด้วย