ตอบกลับไปยัง: การรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในงานสอบสวน

#1777
ส.ต.ต.กิตติพศ แย้มลังกา

เห็นด้วย