ตอบกลับไปยัง: จัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านงานสอบสวน

#1774
ส.ต.ต.กิตติพศ แย้มลังกา

เห็นด้วย