ตอบกลับไปยัง: จัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านงานสอบสวน

#1771
พ.ต.อ.พีรพันธุ์ จันทร์เทียน

เห็นด้วย