ตอบกลับไปยัง: ขอให้ทบทวน spec61

#1769
พ.ต.อ.พีรพันธุ์ จันทร์เทียน

ตำแหน่ง  รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม และสารวัตรป้องกันปราบปราม หรืองานสืบสวน ,งานจราจร ไม่จำเป็นต้องผ่านงานสอบสวน หรือทดสอบความรู้ด้านการสอบสวน เพราะโดยปกตินายตำรวจระดับชั้นสัญญาบัตรเขาไฝ่หาความรู้มาเพื่อใช้ในการบริหาร สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติกำลังพลอยู่แล้ว  แต่ถ้าจะเอาความรู้ความสามารถเป็นเกนฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น สายงานสอบสวนก็ต้องทดสอบความรู้ความสามารถในการป้องกันปราบปรามด้วย เพราะห้วหน้างานป้องกันปราบปรามต้องมีองค์ความรู้ด้านอื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นงานอำนวยการ ยุทธวิธีตำรวจ ภาวะผู้นำในการควบคุมกำลัง (ส่วนความรู้ในการทำสำนวนของสายงานป้องกันปราบปรามแทบไม่ได้ใช้เลย)