ตอบกลับไปยัง: การรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในงานสอบสวน

#1768
พ.ต.อ.พีรพันธุ์ จันทร์เทียน

เห็นด้วย