ตอบกลับไปยัง: คุณวุฒิกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม/คุณวุฒิหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีงานสอบสวน

#1765
พ.ต.อ.พีรพันธุ์ จันทร์เทียน

เห็นด้วย