ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

#1764
พ.ต.อ.พีรพันธุ์ จันทร์เทียน

เห็นด้วยอย่างยิ่งและต้องทดสอบโดยหน่วยงานกลาง