ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อเป็นหัวหน้าสถานี

#1763
พ.ต.อ.พีรพันธุ์ จันทร์เทียน

เห็นด้วยครับ