ตอบกลับไปยัง: การแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

#1762
พ.ต.อ.พีรพันธุ์ จันทร์เทียน

ผลงานความรู้ ความสามารถ บวกอาวุโส