ตอบกลับไปยัง: ความเป็นมืออาชีพด้านสอบสวน และทีมงาน

#1761
พ.ต.อ.พีรพันธุ์ จันทร์เทียน

เห็นด้วย