ตอบกลับไปยัง: มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

#1759
พ.ต.อ.พีรพันธุ์ จันทร์เทียน

เห็นด้วย