ตอบกลับไปยัง: มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

#1756
พ.ต.อ.เสวก เอี่ยมมงคล

เห็นด้วย