ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

#1754
พ.ต.อ.เสวก เอี่ยมมงคล

เห็นด้วย