ตอบกลับไปยัง: หมุนเวียน สายงาน ก่อน เป็น หน.หน่วยระดับ ผกก.

#1752
พ.ต.อ.เสวก เอี่ยมมงคล

เห็นด้วย