ตอบกลับไปยัง: การรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในงานสอบสวน

#1750
พ.ต.อ.เสวก เอี่ยมมงคล

เห็นด้วย