ตอบกลับไปยัง: จัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านงานสอบสวน

#1744
พ.ต.อ.เสวก เอี่ยมมงคล

เห็นด้วย