ตอบกลับไปยัง: จัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านงานสอบสวน

#1742
ร.ต.อ.อำนาจ กาฬสินธุ์

เห็นด้วย.