ตอบกลับไปยัง: จัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านงานสอบสวน

#1736
พ.ต.ต.ประยุทธ บุญมาพึ่ง

เห็นด้วย