ตอบกลับไปยัง: ประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่/ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

#1732
พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี

เห็นด้วย ควรพิจารณาถึงประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับระยะเวลาในการทำงานในสายงานนั้นๆก่อน