ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อเป็นหัวหน้าสถานี

#1730
พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี

เห็นด้วย  เนื่องจากตำแหน่ง ผกก.เป็นตำแหน่งระดับนักบริหาร จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในทุกๆด้าน การทดสอบความรู้เพื่อวัดขีดความสามารถและความพร้อมที่จะบริหารและปฏิบัติงานตามบทบาท ความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี