ตอบกลับไปยัง: สว.หมุนเวียน

#1719
วิริยะ
  1. การที่จะหมุนเวียนเข้าทำงานเก็บประสบการณ์งานสอบสวน ระดับ สว.หรือรองผกก.สอบสวน     ยากมากเพราะกำหนดตำแหน่งในระดับสถานีไว้น้อย    และขาด  จะเป็นระดับ  รองสว.ครับ  เพื่อโปรดพิจารณา