ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

#1718
พ.ต.ต.พรเสกข์ เชาวสันต์

การทดสอบความรู้ควรใช้การสัมภาษณ์ การนำเสนอผลงาน แนวคิด ควบคู่กับการสอบข้อเขียน