ตอบกลับไปยัง: หมุนเวียน สายงาน ก่อน เป็น หน.หน่วยระดับ ผกก.

#1715
ร.ต.อ.ประกาศ จันทร์เหลือง

เห็นด้วยครับ